Gå til innhold
RASK LEVERING 14 DAGERS RETURRETT GRATIS RETUR

Levering på døren! Kjøp for over 1000,- og få FRI FRAKT!

SAMARBEIDS­PARTNERE

Vårt ansvar

ETISKE RETNINGSLINJER

Ettersom alle våre produkter kjøpes fra eksterne leverandører, enten gjennom agenter eller direkte fra produsenter, har vi utviklet et sett med etiske retningslinjer som beskriver hvilke krav og forventninger vi har til våre leverandører. De etiske retningslinjene reflekterer internasjonale standarder relatert til helse, miljø, sikkerhet og sosiale forhold for arbeiderne på fabrikkene som produserer produkter for Voice Norge AS. Konkret vil det si at våre leverandører forplikter seg til at deres forretningspraksis er lovlig, etisk og i samsvar med gjeldende konvensjoner og arbeidslivsstandarder.

Voice Norge AS følger opp våre etiske retningslinjer i henhold til vår CSR-strategi. Dette betyr at alle leverandører må signere vår Code of Conduct før inngåelse av forretninger med Voice Norge AS. Vi overvåker implementeringen av retningslinjene ved bruk av spørreskjemaer for egenevaluering, forbedringsplaner, fabrikkbesøk og inspeksjoner. Voice Norge AS forbeholder seg retten til, når som helst, å gjennomføre annonserte eller uannonserte inspeksjoner av leverandører og underleverandører som produserer produkter for Voice Norge AS. Inspeksjoner kan utføres av Voice Norge AS, eller av eksterne partnere som er autorisert av Voice Norge AS. Alle ansatte som jobber for Voice Norge AS må forholde seg lojalt til våre etiske retningslinjer for ansatte.

PACKING, DELIVERY AN TRADING (PDT)

I tillegg til våre etiske retningslinjer er leverandørene også forventet å møte retningslinjene i vår Packing, Delivery and Trading (PDT) policy. PDT policyen ble første gang utarbeidet i 1997 og er en juridisk bindende avtale mellom våre leverandører og Voice Norge AS. Denne policyen presiserer forhold som kjøpsvilkår, krav til prøver/samples, spesifikasjoner for kvalitetstesting og kvalitetstoleranse, instruksjoner for pakking, pakkelister, forsendelsesmerker, bar-kode instruksjoner, fakturering og transportering osv.

LEVERANDØRKRAV

Sporbarhet

Leverandører må oppgi alle produsenter (fabrikker) og eventuelle underleverandører som er involvert i produksjon av varer som selges gjennom Voice Norge AS. Leverandører må innhente skriftlig godkjennelse fra Voice Norge AS dersom hele eller deler av produksjonen må flyttes til andre produksjonssteder enn først oppgitt (sub-contracting).

Aksept og formidling av våre policyer

Leverandører er forpliktet til å signere et bekreftelsesbrev hvor de bekrefter at de følger våre etiske retningslinjer, restriksjonsliste for kjemikalier og Packing, Delivery and Trading policy. Leverandørene er pålagt å videreformidle disse policyene til sine produsenter og underleverandører.

Systemer for implementering og oppfølging av våre retningslinjer

Leverandører og produsenter er forventet å ha system på plass for å gjennomføre, overvåke og følge opp våre krav, og for å håndtere eventuelle brudd på våre retningslinjer.

Oppfølging av forhold på produksjonsstedet

Produsenter som er inspisert gjennom Sedex, BSCI eller SA8000 må sende inn seneste inspeksjonsrapport til Voice for videre oppfølging. Produsenter som ikke er inspisert gjennom Sedex, BSCI eller SA8000, må fylle ut et egenevalueringsskjema til Voice for videre oppfølging.

INSPEKSJON AV FABRIKKER

Gjennom BSCI medlemskapet har vi forpliktet oss til å gjennomføre eksterne sosiale revisjoner på fabrikkene som står for 2/3 av Voice Norge AS 'produksjonsvolum innenfor en periode på 3,5 år. Dette betyr at alle Voice Norge AS viktigste leverandører vil bli inspisert av en ekstern inspeksjon. Vi har valgt å bruke Det Norske Veritas (DNV) som vår partner for disse eksterne inspeksjonene.

Inspeksjonene fokuserer på sosiale forhold ved fabrikken, blant annet helse og sikkerhet. Etter en inspeksjon mottar fabrikken en inspeksjonsrapport med et revisjonsresultat (basert på oppnådd score under revisjonen) og en forbedringsplan. Forbedringsplanen inneholder detaljert informasjon om eventuelle mangler ved fabrikken, hva som må gjøres for å utbedre dette og en tidsfrist for når det skal være rettet opp. Etter tidsfristen vil det gjennomføres en oppfølgingskontroll for å påse at feilene faktisk er utbedret.

Målet vårt er at flesteparten av våre produsentene skal være inspisert gjennom inspeksjonssystemet til BSCI. Vi ønsker å styrke vår kunnskap om de fabrikker som produserer for oss - og gjennom disse inspeksjonene vil vi sikre at vi opprettholder ønsket kvalitetsstandard både i produksjonskjeden og i våre produkter.

FABRIKKLISTER

Voice Norge AS arbeider strategisk med samfunnsansvar og ønsker å bidra til åpenhet i tekstilbransjen. Vi har derfor besluttet å gjøre listen over fabrikker som produserer for Voice Norge AS tilgjengelig. Voice Norge kjøper varer fra ca. 85 leverandører, og fabrikklisten inneholder navn og adresse til fabrikkene som enten eies av eller brukes av våre leverandører til å produserer varer for Voice Norge AS kjeder: VIC, Match, Boys of Europe, merkevarene Jean Paul og Henry Choice, samt Uniform. Listen oppdateres hvert år.

Vi har publisert fabrikklisten vår og den ligger offentlig tilgjengelig på http://www.voice.no/om-oss/ansvar/.

ETI

Voice Norge AS har vært medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) siden 2003.

Initiativ for Etisk Handel er et forpliktende samarbeid mellom bedrifter, fagforeninger, organisasjoner og offentlige etater. IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Etisk handel innebærer at bedrifter og andre aktører bidrar til forbedringer når det gjelder arbeidsforhold og miljø i sin eksisterende leverandørkjede. Voice Norge AS rapporterer til IEH Norge årlig, og rapporten er offentlig tilgjengelig på www.etiskhandel.no.

BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI)

I 2013 ble Voice Norge AS medlem av Business Social Compliance Initiative (BSCI): www.bsci-intl.org.  BSCI ble etablert i 2003 av Foreign Trade Association (FTA) for å bidra til økt samarbeid og samsvar mellom bedrifter som ønsker å styrke sine leverandørkjeder. BSCI har fokus på å hjelpe bedrifter til å oppfylle de sosiale forpliktelsene de har overfor sine leverandører. BSCI har utviklet en felles Code of Conduct (CoC), som alle medlemmer må følge og kommunisere med sine leverandører.

BANGLADESH ACCORD

2013 signerte Voice Norge AS Accord-avtalen om økt brann og bygningssikkerhet i Bangladesh.

Accord-avtalen er en juridisk bindende avtale som er utformet for å gjøre alle tekstilfabrikker i Bangladesh til trygge arbeidsplasser. Gjennom avtalen blir det utført uavhengige bygnings- elektrisitets- og branninspeksjoner på fabrikkene som omfattes av avtalen. Etter inspeksjonene offentliggjøres inspeksjonsrapportene og resultatene av disse inspeksjonene på Accords nettside. Selskapene som har signert avtalen er forpliktet til å sikre at reparasjonene blir utført på fabrikk, at tilstrekkelige midler stilles til rådighet, og at arbeiderene på disse fabrikkene fortsetter å få utbetalt lønn under utbedringsperioden. Gjennom Accord etableres det også HMS- komiteer på alle fabrikkene, for å sikre en vedvarende fokus på helse, miljø og sikkerhet for fabrikkarbeiderne i årene som kommer. Accord har i tillegg etablert en hotline hvor fabrikkansatte kan rapportere sikkerhets- og helsemessige bekymringsmeldinger direkte til Accord teamet. Gjennom avtalen har arbeiderne rett til å nekte å arbeide på fabrikken dersom de mener at arbeidsplassen er utrygg.
www.bangladeshaccord.org